Wat doet Turiani

De Groningse Stichting Burns Turiani trekt zich het lot aan van de brandwondenpatiënten in Afrika en biedt het Turiani Ziekenhuis in Tanzania de helpende hand. Het doel is de behandeling, de verzorging en de begeleiding van brandwondenpatiënten in dit ziekenhuis te verbeteren.

Nieuws

Fusiedocument Stichting Burns Turiani met Stichting Vrienden van Turiani

FUSIEDOCUMENT   Samenvoeging ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en ‘Stichting Burns Turiani’ November 2018  Enkele jaren geleden hebben de besturen van de ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en van de ‘Stichting Burns Turiani’ met elkaar afgesproken om ter ondersteuning van het Turiani Hospital in Tanzania als één gremium op te treden. Het management van het Turiani Hospital […]

Lees verder…

Jaarverslag inclusief Jaarrekening 2017 Stichting Burns Turiani

Het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening 2017 van de Stichting Burns Turiani is in juni jl. door het bestuur van de Stichting vastgesteld en aangeboden aan het CBF. 20180611 Jaarverslag 2017 Stichting Burns Turiani versie 1.1 […]

Lees verder…