Giften en schenkingen Stichting Burns Turiani

De Stichting Burns Turiani is zeer verheugd met de vele giften die zij jaarlijks ontvangt. Wij onderscheiden bij deze giften ‘gewone’ en ‘periodieke giften’. Vanuit het perspectief van de Stichting worden beide vormen van giften gelijkelijk en zeer gewaardeerd. Voor u als donateur kan er echter een belangrijk fiscaal voordeel te behalen zijn indien u opteert voor een periodieke schenking. Wij schetsen u kort de verschillen tussen beide vormen.

‘Gewone giften’
Een ‘gewone’ niet vastgelegde periodieke gift is de gift zoals iedereen die kent. Fiscaal is deze gift pas aftrekbaar voor het deel van het bedrag dat 1% van uw verzamelinkomen te boven gaat. Veel van deze ‘gewone giften’, ook de jaarlijkse niet vastgelegde giften zijn daardoor niet of beperkt aftrekbaar. Dit is anders bij de ‘periodieke gift’.

‘Periodieke gift’
Een periodieke gift die is vastgelegd door middel van een overeenkomst is volledig aftrekbaar van de belasting. Tot 2014 was hiervoor een ‘kostbare’ notariële verklaring nodig. Vanaf 2014 kan dit door middel van een niet-notariële modelovereenkomst worden vastgelegd. Voorwaarde daarbij is dat u gedurende 5 jaar een vast bedrag als gift aan de Stichting overmaakt. Op de site van de belastingdienst leest u meer informatie over de ‘periodieke gift’. Via de bijgevoegde link kunt u een modelovereenkomst downloaden.

Download link

Samenvattend gaat de stelling op dat het formaliseren van een periodieke gift het effect van de gift enorm vergroot. Hiervan kunnen zowel u als de Stichting Burns Turiani voordeel bij hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting.

Henk Jan Riemeijer
M: 06-31947636
E : [email protected]
W: www.nebbio.nl