Intranet Martini Ziekenhuis

Train de trainer-cursus in het Turiani Hospital in Tanzania

In november 2017 waren Femmy Visser-Lier en Gerbrig Bijker in Tanzania. Zij verzorgden daar – voor het project van de Stichting Burns Turiani en ondersteund door het Martini Ziekenhuis – een train de trainer-cursus in het Turiani Hospital in Tanzania.

Train de trainer
De Groningse Stichting Burns Turiani biedt het Turiani Ziekenhuis in Tanzania de helpende hand. Het doel is de behandeling, de verzorging en de begeleiding van (brandwonden)patiënten in dit ziekenhuis te verbeteren. Dit keer lag de nadruk op de rol van de trainers (senior verpleegkundigen) bij de deskundigheidsbevordering van studenten Verpleegkunde en nieuwe collega’s. Hiervoor stelden Femmy en Gerbrig een train de trainer cursus samen. Ze hielden daarbij rekening met de mogelijkheden en omstandigheden in het Turiani Hospital. Gedurende twee weken hebben zeven senior verpleegkundigen elke middag een interactieve les gevolgd met onder andere rollenspel, discussie en intervisie.

Samen leren
Bij deze cursus lag de nadruk op ‘samen leren door samen op te werken in een veilige leeromgeving’. Working closely, sharing knowledges together and supportive feedback zijn daarbij de sleutelwoorden, niet anders dan bij ons in het Martini Ziekenhuis!

Daar waar voorheen vooral taken werden gedelegeerd aan studenten Verpleegkunde en nieuwe collega’s is, door de introductie van werkplekleren, een start gemaakt met samen werken in complexe (verpleeg)situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg voor een brandwondenpatiënt, een categorie patiënten die veel voorkomt in het ziekenhuis in Turiani.

Positieve impuls
Het Turiani Hospital maakt een lastige tijd door en deze cursus gaf velen een positieve impuls, aldus de deelnemers en het management van het ziekenhuis. De wens van Gerbrig en Femmy is dat het hen lukt dit positieve gevoel lange tijd vast te houden en door te geven op de werkvloer.

Femmy Visser-Lier is opleidingsadviseur bij de Martini Academie. Femmy is opgeleid als verpleegkundige en later als intensive care- en brandwondenverpleegkundige. Daarnaast is ze leraar verpleegkunde en master of education en werkt 33 jaar in het Martini Ziekenhuis. Ze heeft 32 jaar in het brandwondencentrum gewerkt, dat doet ze sinds oktober 2016 niet meer. In 2018 gaat ze met (vervroegd) pensioen.

Gerbrig Bijker is intensive care verpleegkundige in het Brandwondencentrum. Gerbrig is opgeleid als hbo-verpleegkundige. Gerbrig heeft daarna de brandwondenopleiding en een tropenopleiding voor verpleegkunde gevolgd en mag zich Primary Health Officer noemen. Gerbrig is bestuurslid van de Stichting Burns Turiani en werkt 26 jaar in het Martini Ziekenhuis.