Fusiedocument Stichting Burns Turiani met Stichting Vrienden van Turiani

FUSIEDOCUMENT   Samenvoeging ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en ‘Stichting Burns Turiani’ November 2018  Enkele jaren geleden hebben de besturen van de ‘Stichting Vrienden van Turiani’ en van de ‘Stichting Burns Turiani’ met elkaar afgesproken om ter ondersteuning van het Turiani Hospital in Tanzania als één gremium op te treden. Het management van het Turiani Hospital […]

Lees verder…

Intranet Martini Ziekenhuis

Train de trainer-cursus in het Turiani Hospital in Tanzania In november 2017 waren Femmy Visser-Lier en Gerbrig Bijker in Tanzania. Zij verzorgden daar – voor het project van de Stichting Burns Turiani en ondersteund door het Martini Ziekenhuis – een train de trainer-cursus in het Turiani Hospital in Tanzania. Train de trainer De Groningse Stichting […]

Lees verder…

RUN van Winschoten, 9 september 2017

Jacob Blik, bestuurslid van de Stichting Burns Turiani kijkt terug op een geslaagde sportprestatie. Op de tweede zaterdag van de maand september vindt in Winschoten de traditionele RUN van Winschoten plaats. De RUN is een hardloop-evenement voor jong en oud. Er worden hier afstanden gelopen waar je u tegen kunt zeggen. De wedstrijdlopers lopen 50 […]

Lees verder…

Giften en schenkingen Stichting Burns Turiani

De Stichting Burns Turiani is zeer verheugd met de vele giften die zij jaarlijks ontvangt. Wij onderscheiden bij deze giften ‘gewone’ en ‘periodieke giften’. Vanuit het perspectief van de Stichting worden beide vormen van giften gelijkelijk en zeer gewaardeerd. Voor u als donateur kan er echter een belangrijk fiscaal voordeel te behalen zijn indien u […]

Lees verder…