RUN van Winschoten, 9 september 2017

Jacob Blik, bestuurslid van de Stichting Burns Turiani kijkt terug op een geslaagde sportprestatie.

Op de tweede zaterdag van de maand september vindt in Winschoten de traditionele RUN van Winschoten plaats. De RUN is een hardloop-evenement voor jong en oud. Er worden hier afstanden gelopen waar je u tegen kunt zeggen. De wedstrijdlopers lopen 50 of 100 kilometer en daarnaast zijn er veel recreatieve -en jeugdlopers.

Zaterdag 9 september gingen plusminus 3500 lopers van start. Hieronder was ook dit keer weer een team van het Brandwondencentrum uit het Martini Ziekenhuis te Groningen. Het team bestaat uit medewerkers en enkele gastlopers. Velen van hen lopen al jaren mee in estafette vorm van 10 x 10 km.

Ook dit jaar werd er weer voor het goede doel gelopen, namelijk voor de Stichting Burns Turiani. Al gedurende tenminste 10 jaar lopen deze hardlopers de 10 x 10 km om geld bijeen te brengen waarmee de stichting de kwaliteit van zorg in het Turiani Hospital in Turiani, Tanzania kan versterken.

Dit jaar was de lopers gevraagd  om zoveel mogelijk statiegeldflessen te verzamelen en de opbrengst daarvan te doneren aan de Stichting Burns Turiani.

Al met al is er weer een aardig bedrag binnen gehaald om de stichting te ondersteunen in het verwezelijken van haar doelstelling. Tijdens het evenement kwam de voorzitter van de Stichting Burns Turiani, Willem Nugteren langs om de lopers aan te moedigen en te bedanken voor de geleverde prestatie.

Het was een geslaagde dag die erg regenachtig begon. In de loop van de dag klaarde het weer gelukkig op en werd er onder goede omstandigheden gelopen. Vele persoonlijke records werden verbroken en dit stemde allen tot tevredenheid over het verloop van de dag.

Het was weer een lange dag die met een voldaan gevoel werd afgesloten.

Jacob Blik