Wat doet Turiani

De Groningse Stichting Burns Turiani trekt zich het lot aan van de brandwondenpatiënten in Afrika en biedt het Turiani Ziekenhuis in Tanzania de helpende hand. Het doel is de behandeling, de verzorging en de begeleiding van brandwondenpatiënten in dit ziekenhuis te verbeteren.

Wat we doen

De Stichting Burns Turiani heeft een aantal motieven voor de wijze waarop de ondersteuning aan het Turiani Ziekenhuis wordt uitgevoerd. Ten eerste is het belangrijk te zorgen voor een stevig draagvlak: de basale zorg moet over een breed niveau goed zijn wil men gespecialiseerde kennis kunnen opbouwen. Daarom wordt scholing verzorgd voor allen die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Deze scholing is gericht is op ‘infection control’ (preventie en vermindering van ontstekingen van wonden) en op goede hygiëne.
Ten tweede kan vanuit opgebouwde kennis en deskundigheid de standaard zorg alleen dan op niveau blijven als enkele sleutelfiguren binnen het ziekenhuis de kennis kunnen (blijven) uitdragen. Die sleutelfiguren dienen daartoe gespecialiseerd te zijn in goede wondverzorging en infectiepreventie. Dat betekent dat zij een functie moeten kunnen vervullen die gebaseerd is op hun kennis, maar ook op hun positie. Daarom is het wenselijk dat zij de zorg en verantwoordelijkheid hebben voor patiënten met moeilijke wondverzorgingsproblemen die daartoe het best op één afdeling geconcentreerd kunnen worden behandeld. Vanuit het oogpunt van wervingsactiviteiten ligt de nadruk op dit laatste aspect maar de basis is het belangrijkste: ‘infection control’ en preventie.
Een derde motief speelt een rol in de wijze van ondersteuning: met steun van de Stichting Burns Turiani is het ziekenhuis in staat expertise op te bouwen op het gebied van gespecialiseerde wondverzorging en met name brandwonden. In het kader van de door de Wereldbank opgelegde marktwerking kan dit een aanzuigende werking hebben voor het ziekenhuis. Een gevolg hiervan zal zijn dat de financiële positie van het ziekenhuis sterker kan worden waardoor weer goede basale zorg kan worden geleverd aan degenen die dit het meest nodig hebben. Deze laatste zorg is door de genoemde politieke en financiële ontwikkelingen in Tanzania aardig onder druk komen te staan.